Wymiana bezpieczników, zabezpieczeń, zegarów, automatów

Telefon: 695-705-846

Zabezpieczenia instalacji elektrycznej – bezpieczniki

Jedną z przyczyn pożarów domów i mieszkań bywa zastosowanie niewłaściwych bezpieczników w instalacji elektrycznej.

Częstą przyczyną pożarów jest zastosowanie niewłaściwych bezpieczników lub „naprawianie” ich poprzez wymianę rdzenia bezpiecznika na zwykły drut bądź gwóźdź. Takie zabiegi doprowadzają do przeciążenia instalacji, a w konsekwencji – do porażenia prądem i pożaru.

Kiedy trzeba wymienić bezpieczniki?

Jeżeli w wyniku przeciążenia bądź zwarcia bezpiecznik topikowy zabezpieczający obwód (na przykład odpowiadający za oświetlenie w domu) zostanie uszkodzony, nie wolno go naprawiać! Należy kupić nowy. Wyłączniki instalacyjne, nazywane bezpiecznikami automatycznymi, należy ponownie włączyć. Jeżeli nie jest to możliwe, również trzeba dokonać zakupu nowych bezpieczników. Koszty są niewielkie, a w zamian zapewniamy bezpieczeństwo sobie i swej rodzinie.

Jakie powinny być domowe zabezpieczenia?

Przede wszystkim wymagane jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed przeciążeniami i zwarciami – w postaci bezpieczników topikowych, wyłączników instalacyjnych lub wyłączników nadmiarowoprądowych. Ponadto w domach stosujemy wyłączniki różnicowoprądowe. Potrafią one wykryć, że energia elektryczna płynie poza obwodem – na przykład przez ludzkie ciało, gdy dojdzie do porażenia. Wtedy automatycznie odłączają napięcie. Aby wyłączniki różnicowoprądowe skutecznie mogły nas chronić, musimy mieć prawidłowo wykonaną instalację elektryczną. Pamiętajmy jednak, by wyłączniki nadmiarowo- i różnicowoprądowe instalował elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia. Samodzielne instalowanie zabezpieczeń może stać się przyczyną wypadku lub pożaru.

Jeżeli bezpieczniki często wyłączają obwody w wyniku ich zwarcia lub przeciążenia, należy rozważyć sprawdzenie całej instalacji. Powtarzające się przeciążenia mogą doprowadzić do poważniejszych awarii i pożaru. Nie zapominajmy, że jeśli dostrzeżemy tlącą się instalację – nie wolno gasić jej wodą. W tym przypadku wykorzystuje się gaśnice proszkowe i śniegowe. Natychmiast trzeba wyłączyć bezpieczniki i wezwać pogotowie energetyczne.