Montaż, wymiana rozdzielni, skrzynki, tablicy elektrycznej

Telefon: 695-705-846

W rozdzielnicy zbiegają się wszystkie obwody elektryczne domowej instalacji. Każdy z nich musi mieć osobny włącznik nadmiarowoprądowy, a cała instalacja musi być obowiązkowo zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym. Liczba zabezpieczeń zależy od liczby obwodów.

Wyłączniki różnicowoprądowe. Zabezpieczają przed porażeniem prądem elektrycznym. W starych instalacjach takiego zabezpieczenia nie było.

W instalacjach są montowane wyłączniki o czułości na prąd różnicowy równej 30 mA.

Wyłączniki nadmiarowoprądowe. Reagują podobnie jak stare bezpieczniki topikowe – chronią instalację elektryczną przed zwarciami i przeciążeniami, wyłączając dopływ prądu. W przeciwieństwie do korków nie trzeba ich wymieniać. Po usunięciu awarii wystarczy tylko podnieść opuszczoną dźwigienkę, aby popłynął prąd.

Obwody oświetleniowe zabezpiecza się wyłącznikami nadmiarowoprądowymi o wartości prądu 10 A, typu B. Obwody gniazd – wyłącznikami o wartości prądu 16 A, typu B lub C. Obwody trójfazowe (np. z kuchenką elektryczną) bezpiecznikiem 3×16 A, typu B.

Ograniczniki przepięć. Zabezpieczają instalację oraz urządzenia do niej podłączone przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć łączeniowych powstających w instalacji, na przykład w przyłączu.

Rozłącznik główny (izolacyjny). Odłącza zasilanie w całej instalacji.

Aparatura sygnalizacyjna. Są to: lampki sygnalizujące obecność napięcia, brzęczyki informujące o uszkodzeniu ogranicznika przepięć, zegary sterujące oraz wyłączniki zmierzchowe zapalające oświetlenie zewnętrzne.

Wymiana zabezpieczeń w skrzynce rozdzielczej to nie wszystko. Trzeba jeszcze sprawdzić, jakie mamy zabezpieczenia przedlicznikowe. Jeśli w instalacji wewnętrznej zostały wykorzystane bezpieczniki 16 A, przed licznikiem konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia o wartości prądu 20A lub 25 A, typu C. Wynika to z konieczności zachowania stopniowania – aby awaria, która powstała wewnątrz, nie uszkodziła zabezpieczeń na zewnątrz.

Koszty

To, ile zapłacimy za rozdzielnicę z wyposażeniem, zależy od rodzaju i ilości znajdujących się w niej zabezpieczeń. Za samą wymianę płaci się ok. 30-50% wartości jej wyposażenia. Im droższe wyposażenie skrzynki, tym wyższy będzie koszt jej montażu.

ZRÓDŁO: www. ładny dom .pl