ZAPRASZAM DO KONTAKTU : 695-705-846

SZYBKO I FACHOWO!

Nasze poradniki

Pomiary elektryczne instalacji, co ile lat ?

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane Rozdział VI Art. 62 ust. 1 pkt 2 obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat...

Ogranicznik przepieć w domu.

Przepięcia w elektroenergetycznych sieciach zasilających pojawiają się na skutek wyładowań atmosferycznych oraz operacji łączeniowych. Są zjawiskiem nieuniknionym. Urządzenia chronione są na...

Porażenie elektryczne – ratunek !

Jak już wiemy w wyniku porażenia elektrycznego uszkodzeniu może ulec wiele części naszego organizmu. Jeżeli pomoc tak poszkodowanemu przyjdzie zbyt późno może to doprowadzić do jego śmierci. W...

Porażenie prądem o wysokim napięciu

Wchodzi tu w grę napięcie powyżej 1000 Voltów. Mamy z nim do czynienia w razie uszkodzenia przewodów telefonicznych, stacji transformatorowych i elektrowni. Zwykle są one oznaczone tablicami...

Porażeniem prądem o niskim napięciu

Należy tu mieć na uwadze napięcie do 1000 woltów. Mamy z nim do czynienia w urządzeniach gospodarstwa domowego, w przemyśle i w rzemiośle. Najczęściej występuje przy prądzie zmiennym rzędu 220 woltów...

Wpływ prądu na człowieka

Prąd wywiera wpływ na ustrój, powodując zmiany fizyczne, chemiczne i biologiczne. Intensywność porażenia wzmagają:· podeszły wiek· płeć żeńska· ogólny stan zdrowia· pobudzenie emocjonalne· spożycie...

Przepisy stosowane a ochrona przed porażeniem elektrycznym

Istnieją przepisy regulujące odpowiednie normy bezpieczeństwa dotyczące porażeń elektrycznych. W przepisach tych uwzględnione jest, jakie należy stosować środki bezpieczeństwa. Środki te zgrupowane są...

Czynniki powstawania porażeń elektrycznych

Porażenia elektryczne powstają wskutek różnego rodzaju wypadków w czasie pracy z urządzeniami elektrycznymi. Przyczyny takich wypadków bywają różnorakie. Pomimo odpowiedniego oznakowania urządzeń i...

Porażenie prądem elektrycznym a organizm człowieka

Decydujące znaczenie dla powstania uszkodzeń prądem elektrycznym mają:· napięcie – mierzone w woltach· natężenie – w amperach· opór – w omach· częstotliwość – w hercach· czas...

Ochrona przeciwporażeniowa, stosowanie wyłączników różnicowoprądowych w świetle przepisów

Wyłączniki różnicowoprądowe są jednym z częściej opisywanych urządzeń, a przyczyny ich zadziałania pobudzają wyobraźnię niejednego elektryka.Stosuje się je powszechne; ich użycie jest niekiedy...

Jak można zapobiec pożarom instalacji elektrycznej?

W starych mieszkaniach, szczególnie w takich, gdzie od wielu lat nie dokonano remontu instalacji, nie należy podłączać do prądu dużej ilości urządzeń elektrycznych. Instalacja w starych budynkach...

Pożar w wyniku uszkodzenie instalacji elektrycznej?

Pożary wywoływane przez urządzenia bądź instalacje elektryczne są najczęściej wynikiem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Niektórzy odbiorcy, próbując ominąć zabezpieczenie, zakładają stałe metalowe...

Porażenie prądem elektrycznym a zmiany temperatury w ciele człowieka

W czasie porażenia elektrycznego, gdy prąd elektryczny przepływa przez ciało człowieka, dochodzi do wydzielenia w tymże ciele dużych ilości ciepła. Zjawisko to jest analogiczne do wydzielania ciepła...

Gniazdka w łazience również stanowią zagrożenie.

Gniazdka w łazience również stanowią zagrożenie. Tylko wówczas, gdy niewłaściwie się z nich korzysta. Gniazda w pomieszczeniach takich jak łazienka, kuchnia czy garaż powinny być zabezpieczone przed...

A czy warto korzystać z zaślepek, które świecą po włożeniu do gniazdka?

A czy warto korzystać z zaślepek, które świecą po włożeniu do gniazdka? W tym przypadku zdania są podzielone. Z pewnością dzieci obawiające się samotnego przebywania w ciemności ucieszą się z...

Jak należy zabezpieczyć gniazdko?

Jak należy zabezpieczyć gniazdko? Do wyboru mamy kilka możliwości. Możemy kupić zaślepkę na gniazdka. Dziecko nie zdoła jej wyciągnąć, ponieważ do otwarcia zaślepki konieczne jest użycie kluczyka, w...

Instalacja jednofazowa – czy spełnia warunki ?

Gdy energia elektryczna jest wykorzystana do oświetlenia domu i zasilenia podstawowych urządzeń AGD domu np: (lodówka, pralka, telewizor, radio, suszarka, laptop, komputer itp. ) to ten rodzaj...

Instalacja trójfazowa – kiedy ją zastosować ?

Projektując swój nowy dom lub apartament , mieszkanie lub zakup sprzętu AGD, wymagających zapotrzebowanie na zasilanie trzech faz takich jak np. przepływowe ogrzewacze wody lub kuchenka elektryczna...

Zabezpieczenia instalacji elektrycznej – gniazda wtykowe

Zabezpieczenia instalacji elektrycznej – gniazda wtykowe 20 proc. ofiar śmiertelnych porażeń prądem stanowią dzieci. Dlatego należy dbać o sprawność i odpowiednie zabezpieczenie instalacji...

Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę, gdy wyposażamy nowy dom w instalację elektryczną?

Zakładamy instalację elektryczną Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę, gdy wyposażamy nowy dom w instalację elektryczną? Prawidłowo wykonana instalacja elektryczna gwarantuje mieszkańcom...

Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym i dzięki temu mniej płacić za prąd…?

Oszczędzanie energii elektrycznej Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym i dzięki temu mniej płacić za prąd…? Właściwe korzystanie z urządzeń elektrycznych pozwala...

Asymetria napięcia

Niezrównoważony prąd jest jedną z przyczyn powstania napięć niesymetrycznych. Niezrównoważenie napięcia jest parametrem wpływającym na jakość zasilania. Wadliwa praca systemu jest również przyczyną...