Wpływ prądu na człowieka

Prąd wywiera wpływ na ustrój, powodując zmiany fizyczne, chemiczne i biologiczne.

Intensywność porażenia wzmagają:
· podeszły wiek
· płeć żeńska
· ogólny stan zdrowia
· pobudzenie emocjonalne
· spożycie alkoholu
Nieobojętne, w sensie negatywnym, są:
· zwiększona wilgotność otoczenia
· mokre podłoże
· spocone ręce
Rozmaita jest również odporność poszczególnych tkanek.
Uszkodzenie prądem elektrycznym jest przede wszystkim porażeniem cieplnym, wywołanym łukiem elektrycznym, którego temperatura może dochodzić do 2500C. Przypomina ono tzw. zespół zmiażdżenia z uszkodzeniem nerek, zatruciem wskutek przedostania się do krwi cząsteczek mięśni oraz zakażeniem. Uszkodzenia wewnętrzne są zwykle znacznie większe niż zewnętrzne.
Do dodatkowych objawów negatywnych należą:
· obrażenia układu mięśniowego i kostno-stawowego wskutek skurczów tężcowych
· złamania kości w następstwie skurczu mięśni i złamania po upadku z dużych wysokości, np. ze słupów telefonicznych
· niewydolność nerek
· uszkodzenia narządów brzusznych w wyniku napięcia tężcowego mięśni powłok
· zaćma oczna po upływie kilku miesięcy od porażenia
· nadmierna pobudliwość
· stany depresyjne
· zaburzenia pamięci
· uszkodzenie nerwów obwodowych