Czynniki powstawania porażeń elektrycznych

Porażenia elektryczne powstają wskutek różnego rodzaju wypadków w czasie pracy z urządzeniami elektrycznymi.

Przyczyny takich wypadków bywają różnorakie. Pomimo odpowiedniego oznakowania urządzeń i odpowiednie instruowanie ludzi co do obsługi danych urządzeń zdarzają się przypadki, kiedy to w wyniku lekceważenia przepisów, własnej nieostrożności, pomylenia się, roztargnienia, nie posiadania odpowiednich umiejętności, braku nadzoru, czy po prostu nieszczęśliwego zbiegu okoliczności dochodzi do porażenia elektrycznego. Najczęściej porażenie jest następstwem kontaktu nieosłoniętego fragmentu ciała z elementem będącym pod napięciem względem do ziemi. Jako, że człowiek poprzez to, że w 70% składa się z wody, która jest znakomitym przewodnikiem prądu, on sam może często się stać fragmentem obwodu elektrycznego. Na przykład, gdy znajduje się on na metalowej powierzchni i dotknie przewodów z prądem, spowoduje to przepływ przez niego prądu od kabla do powierzchni. Mamy w takich przypadkach do czynienia z pojęciem napięcia dotykowego, które jest napięciem jakie istnieje pomiędzy dwoma punktami nie będącymi częściami obwodu elektrycznego, a z którymi mogą zetknąć się części ciała człowieka, tak jak w poprzednim przykładzie może to być ręka i nogi.