Badanie instalacji odgromowej

Telefon: 695-705-846

NIE ZWLEKAJ – WYKONAJ BADANIA

Ochronę odgromową stosuje się w celu uniemożliwienia bezpośredniego wyładowania atmosferycznego w obiekt bądź w najgorszym wypadku zminimalizowanie skutków pośrednich spowodowanych wyładowaniem. Ochrona odgromowa połączona z ochroną przepięciową instalacji elektrycznej skutecznie zabezpiecza zainstalowane w obiekcie urządzenia.

Badanie okresowe instalacji odgromowych powinno obejmować:

Badanie okresowe jest ważne maksymalnie 5 lat.

Każdy właściciel ma obowiązek zgodnie z przepisami i prawem budowlanym wykonać badanie okresowe instalacji piorunochronnej.

Wykonujemy badania okresowe także pod kontem Ubezpieczyciela – Towarzystwa ubezpieczeniowego- wiele osób nie wie ze brak ważnych badań instalacji odgromowej  lub pomiarów elektrycznych budynku skutkuje problemami z wypłatą odszkodowania.

  • Sprawdzenie urządzenia piorunochronnego – sprawdzenie przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania,
  • Sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego,
  • Wykonanie pomiaru rezystancji uziomu,
  • Sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów.