Awaria instalacji elektrycznej – Brak prądu

Telefon: 695-705-846

Instalacje elektryczne są bardzo trwałe i bezpieczne, ale ich użytkowanie wymaga ostrożności oraz okresowej konserwacji. Prawidłowo eksploatowana instalacja przez wiele lat może działać bezawaryjnie.

Jeśli chcemy się dobrze przygotować do modernizacji lub naprawy instalacji elektrycznej, warto zgromadzić w jednym miejscu wszystkie ważne dokumenty. Należą do nich przede wszystkim opisy montażu obwodów (najlepiej wraz z fotografiami instalacji przed zakryciem tynkiem) oraz dokumentacja powykonawcza. Dorośli domownicy powinni też znać lokalizację wyłącznika głównego oraz zabezpieczeń obwodów.

O układzie przewodów elektrycznych w domu warto pamiętać także podczas prac remontowych. Wiercąc dziurę w ścianie bądź wbijając w nią gwóźdź – możemy uszkodzić znajdujący się pod tynkiem przewód. Jeśli do tego dojdzie, grozi nam porażenie prądem. Konieczna może być również wymiana instalacji wymagająca kucia ścian. Jeśli jest już za późno na sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, warto zaopatrzyć się w urządzenie pozwalające wykryć przewód elektryczny w ścianie.

Uszkodzoną instalację elektryczną naprawiać powinien wyłącznie wykwalifikowany elektryk, posiadający wszystkie niezbędne uprawnienia. Próby samodzielnego usuwania usterek często kończą się porażeniem prądem. Nie powinniśmy sami zajmować się naprawą przewodów, puszek łączeniowych czy gniazdek elektrycznych. Właśnie podczas takich z pozoru prostych prac dochodzi do wielu wypadków.

Na co dzień warto przygotować w jednym miejscu zapas bezpieczników. Wymieniając je, zadbajmy jednak o to, by za każdym razem spełniały te same normy bezpieczeństwa. Niedopuszczalna jest wymiana bezpieczników na nowe o innych wartościach bądź uzupełnianie starych drutem lub gwoździem. Taka nieuprawniona ingerencja doprowadziła już do wielu pożarów z powodu przeciążenia instalacji elektrycznej. W ich wyniku całe rodziny traciły dach nad głową.

Instalacje elektryczne są bezpieczne, jeśli rozsądnie z nich korzystamy. Nie zapominajmy o ostrożności, a nic złego nam się nie przydarzy podczas ich użytkowania.