Jak można zapobiec pożarom instalacji elektrycznej?

W starych mieszkaniach, szczególnie w takich, gdzie od wielu lat nie dokonano remontu instalacji, nie należy podłączać do prądu dużej ilości urządzeń elektrycznych. Instalacja w starych budynkach obliczona była na znacznie niższy pobór mocy. Kiedy ją projektowano, w użyciu były tylko urządzenia elektryczne o niskim poborze mocy, na przykład żarówki i radia. Zawsze gdy decydujemy się na podłączenie do sieci nowych urządzeń, zapytajmy administratora domu, a najlepiej fachowca-elektryka, czy jest to możliwe i bezpieczne. Podczas remontu najlepiej zdecydować się na wymianę instalacji. Pamiętajmy jednak, że dokonać tego może tylko koncesjonowany zakład instalatorski.