W jakich okolicznościach dochodzi do pożarów będących wynikiem uszkodzenia instalacji elektrycznej?

Pożary wywoływane przez urządzenia bądź instalacje elektryczne są najczęściej wynikiem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Niektórzy odbiorcy, próbując ominąć zabezpieczenie, zakładają stałe metalowe zwory w miejsce bezpieczników. Dochodzi wówczas do przeciążenia, a w rezultacie do przegrzania przewodów i zwarcia. Stanowi to poważne zagrożenie pożarowe, jeśli do przegrzania i zwarcia przewodów dojdzie np. przy belce stropowej lub w pobliżu innych łatwopalnych elementów budowlanych. Przyczynę pożarów stanowi również praktykowany – mimo licznych ostrzeżeń i pouczeń – zwyczaj ustawiania kuchenek elektrycznych bezpośrednio na drewnianych meblach, a także pozostawianie bez dozoru włączonych żelazek i niesprawnych grzejników. Powodem pożaru mogą być także uszkodzone lub naprawiane w niewłaściwy sposób urządzenia elektryczne.