Badanie wyłączników różnicowo-prądowych

badanie pomiary instalacji

Poprzez zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych uzyskuje się podwyższenie stopnia ochrony przed dotykiem pośrednim. Stanowią one element ochrony dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym. Testy wyłączników różnicowoprądowych pozwalają określić czas, prąd zadziałania wyłącznika oraz napięcie dotykowe, które może się pojawić w przypadku awarii.
Badania skuteczności wyłączników różnicowoprądowych powinny wykazać, że:

  • działają one pod wpływem prądu różnicowego nie przekraczającego znamionowego prądu różnicowego wyzwalającego,
  • napięcia przewodów ochronnych względem ziemi w czasie przepływu prądu różnicowego nie przekraczają granicznych wartości dopuszczalnych napięcia dotykowego.