Co należy zrobić, gdy dojdzie już do pożaru instalacji?

Przede wszystkim trzeba odciąć dopływ prądu – jeśli to możliwe, wyjąć wtyczkę z gniazdka, wykręcić bezpieczniki. Dopiero potem można przystąpić do gaszenia ognia. Natychmiast należy poprosić kogoś o wezwanie Straży Pożarnej i Pogotowia Energetycznego.